Znajdź nas na Facebooku!

 


Znajdź nas na Facebooku!

 

Modlitwa za Diecezję Kaliską

Proponujemy, aby w ramach godzinnej modlitwy za naszą diezecję znalazły się: Modlitwa Jubileuszowa, Modlitwa o Nową Ewangelizację, Koronka do Miłosierdzia Bożego, a w pozostałym czasie modlimy się w dowolny sposób - najlepiej korzystając z Pisma Świętego. Poniżej zamieszczamy teksty Modlitwy Jubileuszowej oraz Modlitwy o Nową Ewangelizację.


 

Modlitwa Jubleuszowa

Boże nasz Ojcze,
w roku jubileuszu Chrztu Polski
dziękujemy za łaskę wiary,
za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny,
za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy.

Jezu Chryste, Synu Boży,
Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas.
Pragniemy i prosimy,
abyś kierował całym naszym życiem
osobistym, rodzinnym i społecznym.

Duchu Święty, źródło życia i miłości,
wołamy o Twoje dary i charyzmaty,
abyśmy mogli poznawać Prawdę,
kochać Kościół,
służyć braciom i siostrom miłością ofiarną
i odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą Nowinę.

Maryjo, nasza Matko i Królowo,
święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny,
 wspierajcie nas swoim wstawiennictwem,
abyśmy dochowali wierności łasce chrztu świętego.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
bądź uwielbiony,
w naszej historii,
teraz
i na wieki wieków.

Amen

 

**********

 

Modlitwa o Nową Ewangelizację

Boże Ojcze, którego miłość jest niezmierzona i który kochasz nas, nie stawiając żadnych warunków. Uwielbiamy Ciebie wraz z całym stworzeniem. Dziękujemy Ci za Twój wspaniały plan, pełen miłości i pokoju wobec każdego z nas. Ty nie cofnąłeś swojej miłości, gdy stworzenie odwróciło się od Ciebie, ale posyłając nam swego Syna, umiłowałeś nas do końca. Pozwól nam doświadczyć Twojej miłości, która przemienia, uzdrawia i uzdalnia do tego, by kochać.

Panie Jezu Chryste, jedyny Zbawicielu świata i każdego człowieka. Ty umarłeś za nas na krzyżu, zmartwychwstałeś i wstąpiłeś do nieba, aby ukazać nam drogę, która prowadzi do prawdziwego życia. Ty jesteś najpiękniejszym Słowem Miłości Boga. Wyznajemy wiarę w każdą Twoją obietnicę i pragniemy odpowiedzieć na każde wezwanie, które pochodzi z ust Twoich. Tobie powierzamy nasz Kościół Diecezjalny: biskupów, kapłanów, siostry i braci zakonnych, alumnów i wszystkich wiernych świeckich. Pragniemy, aby Twoje Królestwo rozciągnęło się na wszystkich; również tych, którzy nie poznali Bożej Miłości. Spraw, aby poprzez otwarte podwoje wiary coraz więcej dusz mogło dostąpić radości z odnalezionego zbawienia.

Duchu Święty, Darze Pięćdziesiątnicy, zapraszamy Ciebie, abyś zstępował na naszą wspólnotę Kościoła, by ją umacniać, ożywiać i odnawiać. Prowadź do osobistego spotkania     z Jezusem. Zjednocz nas we wspólnym wyznawaniu wiary. Spraw, byśmy żyli Ewangelią,      a przez to stawali się autentycznymi świadkami wiary. Wlej w serca ochrzczonych wielkie pragnienie dzielenia się Bożą Miłością. Daj nowy zapał ewangelizacyjny do głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi. Ukazuj nam peryferie egzystencji, gdzie panuje bieda duchowa i materialna, abyśmy mogli zanieść tam światło Dobrej Nowiny. Spraw wreszcie, abyśmy odczytując znaki czasów, umieli posługiwać się nowymi środkami wyrazu w dziedzinie ewangelizacji.

Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, która zawsze dajesz nam Jezusa i do Niego prowadzisz, umacniaj nas w wierze i roztocz nad całą Diecezją płaszcz macierzyńskiej opieki. Ochroń nasz Kościół i rodziny przed wszelkimi atakami zła, błędnych ideologii i wypaczeń, które dziś tak mocno sprzeciwiają się Prawu Bożemu.

Św. Józefie, Świadku Nowej Ewangelizacji! Szczęśliwa jest nasza Diecezja, że w Tobie ma tak potężnego Patrona. Spraw, abyśmy byli opiekunami stworzenia, bliźniego i środowiska. Udziel nam to tego potrzebnej wrażliwości. Nie pozwól, by znaki zniszczenia i śmierci towarzyszyły naszemu światu. Wyproś nam wszystkim łaskę Nowej Pięćdziesiątnicy, byśmy tworzyli Wspólnotę Kościoła na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu. W Twoje ręce zawierzamy miasto Kalisz i całą Diecezję Kaliską. Święty Józefie, opiekuj sią nami! Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013 by Zespół Koordynacji ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej