you can most definately find orbs in photos on our page as well as other videos with orbs in them. you will find great resources on what these beings actually are.
 


Znajdź nas na Facebooku!

 


Znajdź nas na Facebooku!

 

Modlitwa za Diecezję Kaliską

Proponujemy, aby w ramach godzinnej modlitwy za naszą diezecję znalazły się: Modlitwa Jubileuszowa, Modlitwa o Nową Ewangelizację, Koronka do Miłosierdzia Bożego, a w pozostałym czasie modlimy się w dowolny sposób - najlepiej korzystając z Pisma Świętego. Poniżej zamieszczamy teksty Modlitwy Jubileuszowej oraz Modlitwy o Nową Ewangelizację.


 

Modlitwa Jubleuszowa

Boże nasz Ojcze,
w roku jubileuszu Chrztu Polski
dziękujemy za łaskę wiary,
za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny,
za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy.

Jezu Chryste, Synu Boży,
Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas.
Pragniemy i prosimy,
abyś kierował całym naszym życiem
osobistym, rodzinnym i społecznym.

Duchu Święty, źródło życia i miłości,
wołamy o Twoje dary i charyzmaty,
abyśmy mogli poznawać Prawdę,
kochać Kościół,
służyć braciom i siostrom miłością ofiarną
i odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą Nowinę.

Maryjo, nasza Matko i Królowo,
święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny,
 wspierajcie nas swoim wstawiennictwem,
abyśmy dochowali wierności łasce chrztu świętego.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
bądź uwielbiony,
w naszej historii,
teraz
i na wieki wieków.

Amen

 

**********

 

Modlitwa o Nową Ewangelizację

Boże Ojcze, którego miłość jest niezmierzona i który kochasz nas, nie stawiając żadnych warunków. Uwielbiamy Ciebie wraz z całym stworzeniem. Dziękujemy Ci za Twój wspaniały plan, pełen miłości i pokoju wobec każdego z nas. Ty nie cofnąłeś swojej miłości, gdy stworzenie odwróciło się od Ciebie, ale posyłając nam swego Syna, umiłowałeś nas do końca. Pozwól nam doświadczyć Twojej miłości, która przemienia, uzdrawia i uzdalnia do tego, by kochać.

Panie Jezu Chryste, jedyny Zbawicielu świata i każdego człowieka. Ty umarłeś za nas na krzyżu, zmartwychwstałeś i wstąpiłeś do nieba, aby ukazać nam drogę, która prowadzi do prawdziwego życia. Ty jesteś najpiękniejszym Słowem Miłości Boga. Wyznajemy wiarę w każdą Twoją obietnicę i pragniemy odpowiedzieć na każde wezwanie, które pochodzi z ust Twoich. Tobie powierzamy nasz Kościół Diecezjalny: biskupów, kapłanów, siostry i braci zakonnych, alumnów i wszystkich wiernych świeckich. Pragniemy, aby Twoje Królestwo rozciągnęło się na wszystkich; również tych, którzy nie poznali Bożej Miłości. Spraw, aby poprzez otwarte podwoje wiary coraz więcej dusz mogło dostąpić radości z odnalezionego zbawienia.

Duchu Święty, Darze Pięćdziesiątnicy, zapraszamy Ciebie, abyś zstępował na naszą wspólnotę Kościoła, by ją umacniać, ożywiać i odnawiać. Prowadź do osobistego spotkania     z Jezusem. Zjednocz nas we wspólnym wyznawaniu wiary. Spraw, byśmy żyli Ewangelią,      a przez to stawali się autentycznymi świadkami wiary. Wlej w serca ochrzczonych wielkie pragnienie dzielenia się Bożą Miłością. Daj nowy zapał ewangelizacyjny do głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi. Ukazuj nam peryferie egzystencji, gdzie panuje bieda duchowa i materialna, abyśmy mogli zanieść tam światło Dobrej Nowiny. Spraw wreszcie, abyśmy odczytując znaki czasów, umieli posługiwać się nowymi środkami wyrazu w dziedzinie ewangelizacji.

Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, która zawsze dajesz nam Jezusa i do Niego prowadzisz, umacniaj nas w wierze i roztocz nad całą Diecezją płaszcz macierzyńskiej opieki. Ochroń nasz Kościół i rodziny przed wszelkimi atakami zła, błędnych ideologii i wypaczeń, które dziś tak mocno sprzeciwiają się Prawu Bożemu.

Św. Józefie, Świadku Nowej Ewangelizacji! Szczęśliwa jest nasza Diecezja, że w Tobie ma tak potężnego Patrona. Spraw, abyśmy byli opiekunami stworzenia, bliźniego i środowiska. Udziel nam to tego potrzebnej wrażliwości. Nie pozwól, by znaki zniszczenia i śmierci towarzyszyły naszemu światu. Wyproś nam wszystkim łaskę Nowej Pięćdziesiątnicy, byśmy tworzyli Wspólnotę Kościoła na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu. W Twoje ręce zawierzamy miasto Kalisz i całą Diecezję Kaliską. Święty Józefie, opiekuj sią nami! Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013 by Zespół Koordynacji ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej